Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-057

År: 2016
Saknr: 057

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 342
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale I
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2016
Plassoppsigelse utløp: 1. juni 2016
Forbud nedlagt/sendt: 10. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 1196 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 16. september 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 22. september 2016
Plassfratredelse antall: 214 medlemmer. Fra 30. september 2016 kl. 07.00:286 medlemmer.
Mekling berammet: 21. og 22. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 16. september 2016
Meklingsfrist: 23.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.09.2016 kl. 06:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-057Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 23.09.2016
Streik antall: 214 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 30. september 2016 kl. 07.00: 286 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 11. oktober 2016: 156 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 24. oktober 2016: 354 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 04.11.2016
Mekling avsluttet: 04.11.2016 kl. 13:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes å bli anbefalt.
Riksmeklerens møtebok: 2016-057Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 08.11.2016

(Opprettet: 27.06.2016)
(Sist oppdatert: 08.11.2016)