Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-087

År: 2016
Saknr: 087

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 342
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale I
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.09.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 55 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 16. september 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 22. september 2016 kl.24.00
Plassfratredelse antall: 14 medlemmer
Mekling berammet: 21. og 22. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 16. september 2016
Meklingsfrist: 23.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.09.2016 kl. 06:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-087Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 23.09.2016
Streik antall: 14 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra arbeidstidens begynnelse 30. september 2016: 5 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 1. oktober 2016: 1 medlem.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 04.11.2016
Mekling avsluttet: 04.11.2016 kl. 13:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes å bli anbefalt.
Riksmeklerens møtebok: 2016-087Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 08.11.2016

(Opprettet: 16.09.2016)
(Sist oppdatert: 08.11.2016)