Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-017

År: 2017
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Falck brann og redningstjeneste ved Bodø lufthavn
Mekler: Mats Wilhelm Ruland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.06.2017
Plassoppsigelse utløp: 7. juli 2017
Forbud nedlagt/sendt: 22. juni 2017
Plassoppsigelse antall: 19 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 5. juli 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 10. juli 2017 kl. 10.00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: 7. juli 2017
Krav om avsluttet mekling: 3. juli 2017
Meklingsfrist: 08.07.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.07.2017 kl. 02:15
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Under meklinga nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2017-017Mtebokogprotokoll.pdf

(Opprettet: 27.06.2017)
(Sist oppdatert: 08.07.2017)