Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lavlønnsgaranti

I tariffavtaler i en del lavlønnsbransjer er det bestemmelser som garanterer en lønnsutvikling på linje med andre slik at forholdet mellom lønnsnivåene opprettholdes. Garantien er... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

DokumenterKategorier

Dokumenter

Årsmelding 2016


Pdf-dokument rsrapport2016medRiksrevisjonensberetning.pdf (2122 kb)

Årsmelding 2015


Pdf-dokument rsrapport2015.pdf (1613 kb)

Årsmelding 2014


Pdf-dokument rsrapport2014.pdf (1450 kb)

Årsmelding 2013


Pdf-dokument rsmelding2013.pdf (568 kb)

Årsmelding 2012


Pdf-dokument rsmelding2012.pdf (551 kb)

Årsmelding 2011


Pdf-dokument rsmelding2011.pdf (1684 kb)

Årsmelding 2010


Pdf-dokument rsmelding2010.pdf (1870 kb)

Årsmelding 2009


Pdf-dokument rsmelding2009.pdf (317 kb)

Årsmelding 2008


Pdf-dokument rsmelding2008.pdf (868 kb)

Årsmelding 2007


Pdf-dokument rsmelding2007.pdf (286 kb)

Årsmelding 2006


Pdf-dokument rsmelding2006.pdf (404 kb)
Riksmeklingsmannens årsmelding for 2006

Årsmelding 2005


Pdf-dokument rsmelding2005.pdf (116 kb)
Riksmeklingsmannens årsmelding for 2005

Årsmelding 2004


Pdf-dokument ARSRAPPORT-2004.pdf (118 kb)
Riksmeklingsmannens årsmelding for 2004.

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster